Strona główna
Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: (95) 763 11 40, fax: (95) 763 72 16
e-mail: zist@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Strzelce Krajeńskie, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Kreator CV

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
 
 
 
 
Kalkulator stażu
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Propozycja urzędu Informacje ogólne
Wykrzyknik

Ważna informacja

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy wspiera zarówno młodych, rodziców powracających na rynek pracy, osoby w wieku 50+, jak i samych pracodawców. Dla każdej z tych grup przygotowane zostały specjalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Zarówno bezrobotni, poszukujący pracy zarejestrowani w urzędzie pracy jak i pracodawcy będą od początku prowadzeni przez tego samego doradcę klienta. Podstawą będzie profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili pomocy i tak:
 
-w profilu I znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy;
-do profilu II należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, mogący  korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez urzędy pracy;
-w profilu III znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem społecznym, jak i ci, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej.
 
Skróci się okres - z 6 do 4 miesięcy - w którym urzędy pracy muszą przedstawić bezrobotnym ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji.
 
Wprowadzone zostały nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne dla pracodawców zatrudniających rodziców powracających do pracy, pożyczka na działalność gospodarczą (nawet do 70 tys. zł) lub na utworzenie stanowiska pracy, refundacje składki na ubezpieczenia społeczne, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+, szkolenia w ramach trójstronnych umów zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
Dla młodych bezrobotnych przewidziano także specjalne bony: szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy.
 
Z myślą o pracownikach powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy.  Pracownicy w wieku 45+ będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać niezbędne certyfikaty i uczestniczyć w szkoleniach. Pracodawcy poniosą tylko 20% kosztów szkolenia, mikroprzedsiębiorcy będą z tego obowiązku w ogóle zwolnieni.
 
Współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnym agencjami pracy, polegać będzie również na zlecaniu części zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym. Wszystko po to, aby skuteczniej i szybciej pomagać osobom bezrobotnym.

 

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Bieżące

Giełdy pracy

GIEŁDY PRACY umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie.

Targi pracy

TARGI PRACY są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu.

Nabory wniosków na staże


Formularze wniosków i programów stażu dostępne są w siedzibie urzędu lub na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania". Złożone w powyższym okresie kompletne wnioski będą rozpatrywane w oparciu o wyznaczone kryteria - nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Nabory wniosków na przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie:

    • praktycznej nauki zawodu dorosłych (trwająca od 12 do 18 miesięcy)
    • przyuczenia do pracy dorosłych (trwające od 3 do 6 miesięcy),

więcej o naborze wniosków na przygotowanie zawodowe dorosłych

Nabory wniosków prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Urzędem i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w ....

więcej o naborze wniosków na prace interwencyjne

Nabory wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w rozpoczyna nabór wniosków o organizowanie robót publicznych.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie, które są dostępne w urzędzie oraz na stronie Urzędu.

więcej o naborze wniosków na roboty publiczne

Nabory wniosków na prace społecznie użyteczne

Procedura postępowania:
  1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
  2. Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
  3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje ją do PUP

  4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych

więcej o naborze wniosków na prace społecznie użyteczne

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,1 (ocen: 69)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyright © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy